روز چهارشنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران میزبان نشست هم اندیشی دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی دانشگاه های استان تهران بود. در این نشست که با حضور علیرضا محمدی ، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران همراه بود ، نمایندگان دانشگاه های امیرکبیر ، شریف ، خواجه نصیر ، علم و صنعت ، بهشتی ، خوارزمی ، علامه طباطبایی حضور داشتند. شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران میزبان عزیزان دیگر دانشگاه ها بود.

علیرضا صبا به عنوان دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و به عنوان مسئول روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران حضور داشت.

وی با بیان اهمیت کانون های فرهنگی اظهار داشت آینده مدیریت فرهنگی کشور به دست اعضای کنونی کانون های فرهنگی خواهد بود.

در این نشست دبیران کانون های فرهنگی به بیان دغدغه مندی های مشترک فرهنگی و اجتماعی پرداختند. تعییین ایدئولوژی واحد برای کانون ها ، فعالیت رسانه ای کانون ها و ... از مهم ترین مباحث این جلسه بود.

دبیران کانون های فرهنگی استان تهران

صبح امروز و در دفتر مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، دکتر زارع چاهوکی ، نخستین جلسه کانون های قرآن و عترت (ع) دانشگاه تهران برگزار شد و علیرضا صبا به عنوان دبیر کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران حاضر شد.

دکتر زارع چاهوکی با بیان خرسندی از این مطلب که جلسه کانون های قرآن و عترت (ع) نخستین جلسه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در سال جدید است ، برای حرکت این کانون ها در سال جاری ابراز امیدواری کردند.

برنامه های کانون های قرآن و عترت (ع) در سال آتی ، ساختار مجمع تخصصی کانون های قرآن و عترت (ع) و اختتامیه جشنواره قرآن و عترت (ع) دانشگاه تهران جزو مباحث مهم جلسه بود.

علیرضا صبا در این جلسه به بیان اهداف و اساسنامه و برنامه های کانون های قرآن و عترت (ع) پرداخت.

همچنین ظهر امروز و در جلسه دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، علیرضا محمدی ، علیرضا صبا به عنوان مسئول روابط عمومی ، مهدی رضاییان به عنوان مسئول رویداد ها و آقای نیک مبین به عنوان مسئول محتوایی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی با مدیرکل فرهنگی اجتماعی حضور داشتند و امور مربوط به انتخابات کانون های فرهنگی و برنامه های شورای هماهنگی کانون های فرهنگی در سال آتی جزو مباحث مورد بحث بود.

علیرضا صبا