طی حکمی از سوی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، علیرضا صبا در هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاه در کمیته ناظر عضویت یافت.

دکتر عباس احمدی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در این حکم یادآور شده است:« بر اساس شیوه‌نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه، ابلاغی شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جنابعالی را به سمت عضو هیأت نظارت انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر سال ۱۴۰۰ منصوب می‌نمایم. امید است با توکل بر نیروی لایزال الهی در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.»

علیرضا صبا از فعالان نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران است که در نشریات متعددی قلم زده  و دارای مسئولیت بوده است. وی همچنین در هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول سال ۱۳۹۸ نیز عضویت داشته است.