به مناسبت سالگرد حادثه سرنگونی هواپیمای ۷۵۲ و کشته‌شدن ۱۷۶ سرنشین آن، به یاد و احترام آنان، دکلمه شعر «روز وداع یاران»، سروده سعدی شیرازی با صدای علیرضا صبا منتشر می‌شود.

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران

کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران

هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند که سخت باشد قطع امیدواران

با ساربان بگویید احوال آب چشمم

تا بر شتر نبندد محمل به روز باران

بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت

گریان چو در قیامت چشم گناهکاران

ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد

از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران

چندین که برشمردم از ماجرای عشقت

اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران

سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل

بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران

چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت

باقی نمی‌توان گفت الا به غمگساران

 

 

 

دریافت دکلمه با صدای علیرضا صبا

 

 

شنیدن دکلمه در شنوتو

 

 

 

تصویر: حسین زارعی، برداشته شده از تارنمای موسسه فرهنگی و هنری ایده