نشست فعالان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اجرای علیرضا صبا برگزار شد.

در این نشست که دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰ در سالن همایش‌های شهدای پردیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر مصطفی اویسی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشکدگان و مهندس فضل‌الهی، مدیر اداره امور فرهنگی و فوق برنامه به همراه دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی حضور داشتند. همچنین دکتر نعمت اللهی رئیس پارک علم و فناوری دانشکدگان و نماینده‌ای از یکی شرکت‌های فناور در این مراسم حضور داشته و به معرفی فعالیت‌های خود پرداختند.

علیرضا صبا که به عنوان مجری در این مراسم حضور داشت، ضمن ارائه‌ی مقدماتی از افتخارات انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس به بیان دستاوردها و فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی و انواع فعالیت‌های آن‌ها در این سال‌ها پرداخت.

در پایان مراسم ضمن تقدیر از دبیران پیشین انجمن‌ها، حکم دبیران جدید به آن‌ها تقدیم شد و همچنین در نشستی جداگانه، دبیران به تبادل نظر و اندیشه پرداختند.