علیرضا صبا در نشست فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشجویی با رئیس دانشگاه تهران به مسئله لزوم توجه به توسعه‌ی فضاهای فرهنگی و هنری پرداخت و گفت:«ما هم اکنون ظرفیت‌های خیلی خوبی در دانشگاه داریم. نمونه بسیار مطرح آن همین تالار مولوی است. این تالار تالاری است که نگاه تئاتر دانشگاهی کشور به این تالار است و حتی بعضا به واسطه‌ی جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی و دیگر برنامه‌ها، نگاه جهانی به آن وجود دارد. چنین فضاهایی می‌تواند در دانشگاه باز هم توسعه پیدا کند.»

نشست گفت‌وگوی صمیمانه رئیس دانشگاه تهران با فعالان حوزه فرهنگی و اجتماعی ۱۴ آبان ۱۴۰۰ در تالارامیر کبیر دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه دکتر سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه، هادی بهرامی احسان، معاون فرهنگی و اجتماعی، سیدعباس احمدی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای رئیس دانشگاه تهران حضور داشتند.

علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران با اشاره به دغدغه‌مندی اجتماعی و فرهنگی اعضای کانون‌ها، بر اهمیت فرهنگ و هنر در دانشگاه تأکید کرد و افزود:« نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تنها از یک بخش کار هنری و فرهنگی ببینیم. بنده استعدادهای مختلفی در دانشکده‌ها و دانشکدگان‌های مختلف دانشگاه دیده‌ام که در نتیجه توجه ما کسانی که دوست داریم به حوزه‌ی فرهنگ و هنر در کشور و دانشگاه خدمت کنیم، باید به این سمت برود که از تمامی بخش‌ها انتظار کار فرهنگی و هنری را داشته باشیم که کانون‌های دانشجویی محل بروز و بازنمود این مسئله مهم است.»

علیرضا صبا در ادامه‌ی سخنان خود به بحث مسائل مربوط به حوزه‌ی مالی تشکل‌های دانشجویی پرداخت. وی با تأکید بر نگرانی‌های کانون‌ها و فعالان دانشجویی حوزه‌ی اجتماعی بر این مسائل افزود:« در دوران مدیریت گذشته به شیوه‌نامه‌هایی در حوزه‌ی مالی رسیدیم که آخرین اخبار مبنی بر مطرح شدن و در دستور کار قرارگرفتن آن‌ها در جلسه هیأت امنای دانشگاه است که امیدواریم زودتر تصویب و اجرایی شود.»

دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه به مسئله لزوم توجه به توسعه‌ی فضاهای فرهنگی و هنری پرداخت و افزود:«ما هم اکنون ظرفیت‌های خیلی خوبی در دانشگاه داریم. نمونه بسیار مطرح آن همین تالار مولوی است. این تالار تالاری است که نگاه تئاتر دانشگاهی کشور به این تالار است و حتی بعضا به واسطه‌ی جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی و دیگر برنامه‌ها، نگاه جهانی به آن وجود دارد. چنین فضاهایی می‌تواند در دانشگاه باز هم توسعه پیدا کند و ایده‌های بهتری به دانشگاه اضافه شود که بتوانیم از منفعت این امر، دانشجویان ما محفل‌های فرهنگی بهتری را برای توسعه‌ی فعالیت‌های خودشان داشته باشند.»

علیرضا صبا

صبا در ادامه با اشاره دغدغه‌مندی مدیریت جدید دانشگاه در بحث دخانیات افزود:« بنده وقتی با فعالان دغدغه‌مند این حوزه صحبت می‌کنم، از خیلی از وضعیت‌ها شاکی و نگرانند. پیشنهاد من برای حل این مسائل، چه از طریق بسترهایی مانند طرح دانشگاه بدون دخانیات و چه از طریق دیگر بسترها می‌توانیم نظرات و راه حل‌های دانشجویی با توجه به شیوه‌های که بتواند مؤثر باشد، می‌توان برای اجرایی شدن پیشنهاد داد. منتها لازمه‌ی آن تعامل است تا بتوانیم فهم مشترکی از موضوعات و خط قرمزها داشته باشیم.»