شماره هفتم نشریه علمی ترویجی دلتا، به صاحب امتیازی انجمن ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران با دو اثر از علیرضا صبا منتشر شد.

علیرضا صبا در این شماره به سراغ طرح رصدخانه ملی ایران رفته است و در گزارشی تحقیقی، علاوه بر بررسی تاریخچه‌ی ساخت این مجموعه، به بررسی آیین آغاز فاز پایانی ساخت این طرح پرداخته است و حواشی پس از این مراسم را بررسی کرده است. پوشش بیانیه انجمن نجوم ایران و گزارش نشریه ساینس از طرح رصدخانه ملی تا پاسخ پژوهشگاه دانش‌های بنیادین و جدال رسانه‌ای موافقان و مخالفان رویداد هفتم تیر ۱۴۰۰، همگی مورد بررسی صبا در این گزارش که نام آن «آیینه نبستن خطاست!» است، قرار گرفت. برای مطالعه این اثر می‌توانید از اینجا افدام کنید.

صبا در اثری دیگر در این شماره از دلتا به سراغ یکی از دانشجویان فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف با نام مستعار صادق کاذب رفته است و در مورد فلسفه‌ی علم، جایگاه و اهمیت آن در کشور ما و نقش کلیدی فلسفه علم در نگرش عامه مردم و دانشمندان با او به بحث و گفت‌وگو نشسته است. این اثر با نام «رونمایی از آخرین اختراع صادق کاذب؛ علم‌یاب مستعان!» می‌توانید از اینجا دنبال کنید.

سابفه همکاری علیرضا صبا با نشریه دلتا که در گذشته UTTED نام داشت به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. حاصل این ۳ سال همکاری انتشار ۵ اثر در گذشته و در مجموع ۷ اثر تا کنون است. آثاری که توانسته‌اند عمدتا در جشنواره‌های رسانه‌ای دانشجویی خوش بدرخشند. کسب دو مقام برگزیده در سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران و راهیابی یک اثر به مرحله نهایی داوری تیتر ۱۲ در بخش مقاله فرهنگی، بیانگر این مهم است.

شماره هفتم نشریه دلتا با دیگر آثاری همچون: «آیا ادبیات علم است؟»،«آسیب شناسی سخنرانی‌های انگیزشی» و «استنتاج محتمل بیزی» به مدیر مسئول محمدحسین سمندری مقدم و سردبیر الهه بابازاده بر روی سامانه نشریه به مدیریت علیرضا صبا و نشانی UTTEDsj.ut.ac.ir برای عموم علاقه‌مندان در دسترس است.