نخستین شماره نشریه دانشجویی فرهنگی و اجتماعی آرامین به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

این نشریه دانشجویی که با رویکردی اجتماعی و فرهنگی سعی در بیان پیوند میان اجتماع و دین را دارد ، در نخستین شماره ی خود مسئله ی بی تفاوتی اجتماعی را مورد بحث و تحلیل قرار داده است. "بی تفاوتی اجتماعی چیست؟" و "بی تفاوتی اجتماعی و یا دخالت در زندگی دیگران؟" عنوان دو مقاله از مقالات این دوهفته نامه دانشجویی است.

طبق اعلام کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، شماره دوم این دوهفته نامه دوم اردیبهشت ماه منتشر می شود.

مدیر مسئول این نشریه دانشجویی فاطمه کرمی نصر ، عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت (ع) و سردبیر آن انسیه علی یاری می باشد. دیگر اعضای هینت تحریریه شماره نخست این نشریه ، ریحانه شریعتی ، سعیده رزمی و علیرضا صبا می باشند.

"بی تفاوتی اجتماعی و یا دخالت در زندگی دیگران؟" عنوان مقاله علیرضا صبا در شماره نخست این نشریه می باشد. در این مقاله صبا با ذکر یک داستان روزمره با تکیه بر اثر پروانه ای به بیان تاثیرات سکوت و بی تفاوتی اجتماعی با توجیه دخالت در زندگی شخصی دیگران پرداخته است. از دیدگاه صبا بی تفاوتی اجتماعی عامل گستردگی و رواج مسائل غیر اخلاقی می شود و از این نظر برای جامعه مضر است.

شما عزیزان می توانید نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود و همچنین اعلام همکاری خود را از طریق نشانی زیر ، به کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اطلاع دهید.

utcanquran@yahoo.com


دریافت نسخه الکترونیک شماره یک نشریه


مقاله علیرضا صبا در شماره نخست نشریه آرامینکاور شماره یک نشریه آرامین

کاور شماره یک نشریه