به مناسبت آغاز سال هزار و سیصد و نود هشت ، روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اقدام به انتشار گزارش فعالیت کانون های فرهنگی این واحد در سال هزار و سیصد و نود هفت نموده است.

گزارش فعالیت کانون قرآن و عترت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که شورای مرکزی آن در مهر ماه تشکیل شد نیز جزو گزارشات منتشر شده است که تقدیم می گردد.

علیرضا صبا در آبان ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت ، با رای اکثریت اعضای شورای مرکزی و با حکم دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به سمت دبیری کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نائل آمد.

از جمله فعالیت های این کانون در این پنج ماه می توان به تاسیس دو نشریه برگ سبز و آرامین اشاره نمود.

گزارش فعالیت کانون قرآن و عترت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی