علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران از اعلام نتایج دور اول انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران خبر داد.

انتخابات شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران به صورت الکترونیک ۱۰ آبان ماه برگزار شد و ۲۲ کانون فرهنگی شرکت کردند که ۹ کانون توانستند حد نصاب لازم را به دست آورند.

شایان ذکر است؛ انتخابات آن دسته از کانون‌های فرهنگی که در این دوره به حد نصاب نرسیدند یا شرکت نکردند؛ در آذر ماه برگزار می‌شود. زمان‌ برگزاری آن از سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان به آدرس cultural.ut.ac.ir اعلام خواهد شد.

نتایج انتخابات کانون‌های دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نتایج انتخابات کانون‌های دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

نتایج انتخابات کانون‌های باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

اخبار مرتبط: