علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی،‌ هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران از برگزاری انتخابات کانون‌های دانشجویی این دانشگاه در ۱۰ آبان ۱۴۰۰ خبر داد.

مطابق ماده ۳ آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی، هر دانشجوی دانشگاه تهران می‌تواند حداکثر در سه کانون فرهنگی عضو شود. از آنجا که انتخابات در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir انجام خواهد شد، تمام کانون‌ها در این سامانه ثبت شده‌اند و امکان ثبت اعضای کانون‌ها و عضوگیری نیز تا ۱۴ مهر وجود دارد و بعد از آن امکان ثبت نام و عضوگیری میسر نخواهد بود.

گفتنی است؛ انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان از ساعت ۹ تا ۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.