سه شنبه بیست و یک اسفند ماه نود و هفت ، کانون های فرهنگی دانشگاه تهران میزبان نخستین صبحانه کاری دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه های استان تهران بود. علیرضا صبا به نمایندگی از کانون های فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و به عنوان مسئول روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران در این نشست حضور داشت.

این نشست با حضور علیرضا محمدی ، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران ، سمیرا امیریان ، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) ، امین کاووسی ، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه علم و صنعت ، سیده زهرا غلامی ، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه خوارزمی و محمدرضا همتی به نمایندگی از کانون های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مسائل مختلف از قبیل گسترش فعالیت کانون ها، برگزاری برنامه های مشترک و ... بحث و گفت و گو شد.
علیرضا صبا و دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه های استان تهران