علیرضا صبا در طی یک ویدئو به آموزش نحوه و اصول گزارش‌نویسی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی کانون‌های دانشگاه تهران پرداخت.

در این ویدئو که به مناسبت سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران تهیه شده است، علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران اصول مهم نحوه‌ی گزارش‌نویسی از محتوایی و ظاهری را نمایش می‌دهد. همچنین نمونه‌های برتر گزارش‌نویسی در جشنواره‌های رویش درون دانشگاهی و ملی را به عنوان یک نمونه تشریح می‌کند و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را معرفی می‌کند.

برای مشاهده این ویدئو می‌توانید به کانال آپارات سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران مراجعه و یا در ادامه مشاهده کنید.