جلسه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این جلسه پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ به صورت مجازی در اتاق جلسات مجازی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به نشانی vroom.ut.ac.ir/cul2 برگزار می‌شود.

در این جلسه علاوه بر بررسی درخواست‌های ارسالی به دبیرخانه شورای هماهنگی، در رابطه با نحوه‌ی نگارش و جمع‌بندی شیوه‌نامه کانون‌های دانشجویی دانشگاه تهران و آمادگی  و نحوه حضور کانون‌های دانشجویی در برگزاری سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران بحث و تبادل نظر صورت خواهد پذیرفت.