ارائه فناوری‌های نوین در بسته‌بندی محصولات گوشتی با همکاری علیرضا صبا انجام شد.

این ارائه صبح روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ در کلاس درس ماشین‌ها و تجهیزات بسته‌بندی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران با تدریس محمود سلطانی فیروز انجام شد.

در این ارائه روش‌های بسته‌بندی فعال و انواع جاذب‌های آن و همچنین بسته‌بندی هوشمند و انواع حسگرهای مربوط به آن مورد معرفی قرار گرفت.

این ارائه توسط انسیه علی‌یاری و علیرضا صبا دانشجویان مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد.