داکسینگ

نوع: اینفوگرافی

نشریه منتشر کننده: هشتگ

صاحب امتیاز: کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

مدیر مسئول: علیرضا صبا

سردبیر: الهام سادات میرسلیمی

تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۹

 

دریافت

 

افتخارات اثر:

رتبه دوم محور اینفوگرافی بخش آثار علمی و هنری نخستین جشنواره دیجیتال دانشگاه تهران

 

مشاهده نتیجه داوری اثر در دوازدهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی تیتر ۱۲: