علیرضا صبا در جلسه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران بر رعایت قانون‌مداری و مقررات تأکید کرد.

جلسه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و دبیران کانون‌ها و کارشناسان فرهنگی به صورت برخط برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به بیان مهم‌ترین نکات در حوزه کانون‌های دانشجویی پرداخت. وی ابراز امیدواری کرد که دبیران کانون‌ها نسبت به منظم نمودن و توسعه فعالیت‌های کانون‌های دانشجویی اقدام کنند. او همچنین به بیان مسائلی درباره سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی پرداخت.

در این جلسه علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران به ارائه گزارشی از برگزاری نهمین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه تهران پرداخت. سپس آسیب‌ها و ایرادات جشنواره ملی رویش و اثر آن بر برگزاری جشنواره درون دانشگاهی رویش در دانشگاه تهران را بررسی کرد. پس از آن دبیران کانون‌ها در رابطه برگزاری جشنواره‌های درون تشکیلاتی آتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه علیرضا صبا در رابطه با وضعیت فعالیت‌ کانون‌های دانشجویی در سال‌های اخیر و بحث و بررسی در رابطه با موارد قانونی در حوزه فعالیت کانون‌ها پرداخت و بر لزوم رعایت آیین نامه‌ی کانون‌ها تأکید کرد. در ادامه نیز اقدامات انجام‌شده درباره‌ی شیوه‌نامه کانون‌های فرهنگی از سوی دبیر شورا گزارش شد و در رابطه با نحوه‌ی نگارش این شیوه‌نامه بحث و بررسی صورت گرفت.

در پایان جلسه دبیران کانون‌ها به بیان مسائل و دغدغه‌های مربوط به حوزه کانون‌های فرهنگی پرداختند.

برای مشاهده نسخه الکترونیک فایل ارائه شده از سوی علیرضا صبا، از اینجا اقدام کنید.