علیرضا صبا از برگزاری جلسه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران خبر داد.

در این جلسه که روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ در سامانه vroom.ut.ac.ir/cul2 برگزار می‌شود، دبیران و اعضای شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران حضور خواهند داشت.

به گفته علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، قرار است در این جلسه آسیب شناسی نهمین جشنواره درون دانشگاهی رویش و نحوه برگزاری دوره‌های آتی آن، بررسی وضعیت فعالیت کانون‌های فرهنگی دانشگاه و چگونگی تدوین شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌ کانون‌های فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.