جلسه هم‌اندیشی دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران با حضور معاون و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دبیر شورای هماهنگی کانون‌ها و معاونین و مدیران فرهنگی پردیس‌ها ، روز شنبه مورخ چهار اسفند در تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علیرضا صبا در این جلسه به نمایندگی از کانون های فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به بیان مشکلات کانونهای فرهنگی پردیس و ارائه پیشنهادات پرداخت.

علیرضا صبا

تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در جلسه روز چهارم اسفند ماه (عکس : کیمیا دری)

در این نشست، علیرضا محمدی، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های دانشگاه تهران با اشاره به بیستمین سال فعالیت کانون‌های، بر لزوم بازنگری کلی در ماموریت، اهداف و برنامه‌های کانون‌ها اشاره کرد و گفت: شورای هماهنگی کانون‌ها با برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف در حوزه‌های چهارگانه فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی در سال ۹۸ نقشه راهی برای کانون‌های دانشگاه تهران ترسیم خواهد نمود.

علیرضا محمدی

علیرضا محمدی ، دبیر شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی دانشگاه تهران (عکس : کیمیا دری)

وی با بیان اینکه میبایست چشم‌انداز و هدفگذاری کانون‌ها اثرگذاری مستمر و نه مقطعی در تحولات جامعه باشد، افزود: این امر با ارتقاء سطح دغدغه فعالان دانشجویی کانونی و حمایت‌های مادی، معنوی و بسترسازی‌های لازم توسط مسئولین امکان‌پذیر خواهد بود.

محمدی ضمن اشاره به گستردگی حوزه‌های فعالیت و توانمندی کانون‌ها گفت: کانون‌ها می‌توانند با تولید آثار فاخر هنری، برگزاری نشست‌های تخصصی و ... به نقد و بررسی قوانین و مقررات و شیوه مدیریت اجرایی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بپردازند که در این راه باید برنامه جامع تدوین و از ابزارهای موجود استفاده شود.


علیرضا صبا
علیرضا صبا در حال بیان مسائل و مشکلات کانون های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (عکس : کمیا دری)

علیرضا صبا نیز مباحث و مسائل زیر را به طور اجمالی شرح داد:


۱ - فقدان کارشناس که به طور تخصصی و تمام وقت برای حفظ و توسعه کانون ها تلاش کند.

متاسفانه در پردیس زحمت همه ی برنامه های انجمن علمی دانشجویی ، کانونهای دانشجویی ، نشریات دانشجویی و تشکلهای سیاسی دانشجویی بر دوش یک نفر است.


۲- خطر تهدید امکانات ، بودجه و ... در صورت فعال نبودن یک کانون

باید بپذیریم که فعالیت برخی کانونها تا حدودی گذرا و موقت است اما ممکن است که بعد از چند سال مجددا افراد دغدغه مند آن حوزه به روی کار بیایند.

فلذا می طلبد امکانات و اختیارات کانونها برای آنها تمام و کمال نگاه داشته شود.


 ۳- شنیده شده به تشکل ها پولی تحت عنوان تنخواه داده شده اما برای کانون ها صرفا طبق فاکتور پول داده می شود فلذا اگر امکان قانونی بحث تنخواه وجود دارد بایستی که کانون های فرهنگی هم از این بحث بهره مند شوند.


 ۴- حمایت های لازم و کافی از برخی برنامه های کانون ها نمی شود.

نه صرفا بحث مالی بلکه بحث حمایت معنوی لازم برای کانون ها نداریم.


۵- دخالت و اعمال نظر دیگر نهاد ها در برنامه ی کانونها در برخی موارد

البته ما در مقابل این مسائل برخورد قاطع داشته ایم اما میل یه دخالت همواره وجود دارد و باید این میل قطع شود.

علیرضا صبا

علیرضا صبا در کنار دبیران کانونهای فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (عکس : کیمیا دری)


همچنین پیشنهادات زیر از طرف نماینده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، علیرضا صبا، داده شد:


۱- ایجاد فضای مشارکت فرهنگی کانونها در مجامع بین المللی همانند AUAP


۲- ایجاد فضای لازم برای نشریات فرهنگی و تخصصی کردن نشریات فرهنگی


علیرضا صبا
عکس پایانی جلسه (عکس : کیمیا دری)

عکس از: کیمیا دُری دانشجوی رشته تاریخ دانشگاه تهران