انجمن ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران توانست تا در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت با مسابقات UTTED افتخارآفرینی کند.

آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ و با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در این جشنواره مسابقات سخنرانی ترویجی با موضوع آزاد UTTED توانست رتبه اول بخش مسابقه را کسب کند.

علیرضا صبا از دومین دوره این مسابقات که در اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد با گروه دانشجویی UTTED همراه بوده است. این گروه دانشجویی با تأسیس انجمن علمی دانشجویی ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران در آبان ۱۳۹۹ فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. در این دوره از جشنواره، دوره‌های چهارم و پنجم این رویداد که به ترتیب در آبان ۱۳۹۸ و مرداد ۱۳۹۹ برگزار شدند؛ شرکت داده شدند.

همچنین رویداد روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که در آبان ۱۳۹۸ و در حاشیه دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران و در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد توانست تا رتبه نخست بخش فعالیت خلاقانه سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت را به دست آورد. علیرضا صبا به عنوان مدیر روابط عمومی و رسانه دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران در این رویداد مشارکت کرده بود.

نمایی از تصویر تندیس‌های سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت که در اسفند ۱۳۹۹ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.- امتیاز تصویر: پایگاه خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.