علیرضا صبا در طی یک ارائه مجازی ضمن معرفی نحوه عملکرد، کاربردها، مزایا و معایب فلومتر اولتراسونیک را معرفی کرد.

در این ارائه مجازی که دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ و در کلاس الکترونیک آزمایشگاه مهندسی در صنایع غذایی انجام شد، علیرضا صبا ضمن معرفی نحوه کارکرد و عوامل مؤثر بر عملکرد فلومتر اولتراسونیک، به بیان کاربردهای آن در صنایع غذایی و مزایا و معایب استفاده از آن پرداخت.

فلومتر دستگاهی است که برای اندازه‌گیری دبی سیالات استفاده می‌شود. انواع مختلفی دارد که یکی از آن‌ها با استفاده از فناوری اولتراسونیک کار می‌کند. فلومتر اولتراسونیک دارای دو نوع اصلی جابه‌جایی زمان و اثر داپلر هستند. از این فلومتر در صنایع نفت و گاز، صنایع آب و فاضلاب و صنایغ غذایی استفاده می‌شود.

این ارائه برای درس آزمایشگاه مهندسی در صنایع غذایی به تدریس محمود سلطانی فیروز، استادیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران و با همکاری علیرضا صبا، انسیه علی‌یاری، فاطمه کرمی نصر و شهرزاد همتی، دانشجویان مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد.

تصویر شماره ۱