علیرضا صبا با ۲۵ اثر در جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی شرکت کرد.

دوازدهمین دوره جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی به میزبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال برگزاری است. علیرضا صبا، فعال نشریات دانشجویی دانشگاه تهران نیز با ۲۵ اثر در این جشنواره شرکت کرد.

این آثار در نشریات دانشجویی متعددی همچون دلتا (UTTED)، صنعت سبز نوین، گیاه‌پزشک، هشتگ، وحدت، برگ‌سبز، بانگ فرهنگ و آرامین منتشر شده است. قالب‌های این آثار نیز شامل: خبر، تیتر، گزارش، یادداشت، مقاله فرهنگی، مقاله علمی در حوزه‌های مختلف و بخش مجازی است.

از سوابق مسئولیت‌های علیرضا صبا در نشریات می‌توان به مدیرمسئولی نشریات دانشجویی هشتگ، نگارستان فرهنگ و برگ سبز و سردبیری نشریه بانگ فرهنگ اشاره کرد. برای مشاهده آثار و دیگر اطلاعات فعالیت‌های مطبوعاتی علیرضا صبا می‌توانید از اینجا اقدام کنید.