طی حکمی از سوی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، علیرضا صبا به سمت دبیر اجرایی جشنواره درون دانشگاهی رویش منصوب شد.

 

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، طی حکمی، علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی،‌ هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران را به عنوان دبیر اجرایی جشنواره درون دانشگاهی رویش- ویژه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران منصوب کرد. در متن این حکم آمده است:

نظر به تعهد، توانمندی و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر اجرایی جشنواره درون دانشگاهی رویش- ویژه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. امید است با برنامه‌ریزی مناسب و جلب مشارکت حداکثری دانشجویان فعال در کانون‌های فرهنگی در انجام وظایف محوله در خصوص برگزاری این جشنواره مؤفق و مؤید باشید.

علیرضا صبا، پیش از این به عنوان مدیر روابط عمومی و امور رسانه‌ای دومین جشنواره فرهنگ تهران و رئیس کمیته عملیات و پشتیبانی جشن ۲۰ سالگی کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران که ادوار گذشته رویش دانشگاهی در دانشگاه تهران بوده‌اند فعالیت کرده است. وی همچنین برگزیده بخش طرح و ایده هفتمین جشنواره ملی رویش نیز هست.

خبر مرتبط: فراخوان جشنواره رویش دانشگاه تهران

علیرضا صبا در حال مصاحبه با دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

علیرضا صبا در حال مصاحبه با دکتر زارع چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در حاشیه دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- آبان ۱۳۹۸- عکاس: کیمیا دری (عکاس کاور: حسن ملکی)