با حکمی از سوی دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، علیرضا صبا به عنوان دبیر شورای هماهنگی کانون‌‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران منصوب شد.

 

در متن این حکم آمده است:« نظر به این که جنابعالی مؤفق به کسب حداکثری آراء دبیران کانون‌های فرهنگی داتشجویان شده‌اید و به پیشنهاد مدیر کل فرهنگی و اجتماعی، به موجب این حکم به عنوان دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران منصوب می‌شوید.

امید است که با تلاش، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از مشارکت حداکثری دانشجویان در توسعه کمی و کیفی کانون‌های فرهنگی دانشجویان بر اساس شرح وظایف محوله در آیین نامه کانون‌ها مؤفق و مؤید باشید.»

پیش از این انتخابات تعیین دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران،  ۱۶ دی ۱۳۹۹ برگزار شد و اکثریت دبیران به علیرضا صبا، دبیر کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران رأی مثبت دادند. وی از آذر سال گذشته این سمت را برعهده داشت.

 

خبر مرتبط: علیرضا صبا برای یکسال دیگر دبیر شورای هماهنگی کانون‌های دانشگاه تهران شد

علیرضا صبا و دکتر مجید سرسنگی

علیرضا صبا در کنار دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در بازید از بخش نمایشگاهی دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- آبان ۱۳۹۸