علیرضا صبا، دبیر کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فیلم و عکس دوران کرونا خبر داد.

«جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عکس دوران کرونا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» از سوی کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران و با هدف استفاده از ابزار هنری عکس و فیلم برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های دوران کرونا و با تمرکز بر آگاهی بخشی موثر و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه دانشگاهی در محورهای برگزار می‌شود:

- کرونا و یاددهی یادگیری الکترونیک؛          

- کرونا و زندگی دانشجویی؛

- کرونا و کسب و کارها؛

- کرونا و فعالیتهای داوطلبانه دانشجویان؛

- کرونا و مناسبات فرهنگی و اجتماعی؛

- کرونا و فرهنگ رعایت بهداشت و فاصله‌گذاری اجتماعی؛

- کرونا و مسئولیت پذیری اجتماعی؛

- کرونا و گذران اوقات فراغت.

گفتنی است؛ دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران برای شرکت در این جشنواره و ارسال آثار خود تا ۲۰ فروردین  ۱۴۰۰ می‌توانند با مراجعه به سامانه مسابقات و جشنواره‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی به آدرس culfest.ut.ac.ir مطابق شیوه‌نامه اجرایی این جشنواره آثار خود را بارگذاری کنند. شیوه‌نامه اجرایی این جشنواره از اینجا قابل دسترس است.

آیین اختتامیه جشنواره اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد و در این مراسم آثار منتخب معرفی و به صاحبان آنها هدایای نقدی و لوح تقدیر اعطا خواهد شد. همچنین آثار منتخب با نام صاحبان آثار در سامانه‌های دانشگاه تهران منتشر خواهد شد.