ارائه علیرضا صبا با موضوع خواص مکانیکی و فرآوری دانه‌های برنج با همکاری پویا رضوانی انجام شد.

این ارائه برداشت آزادی از مقاله‌ای با همین عنوان به نویسندگی ورونیکا کروسزلنیکا و همکاران او در دانشگاه علوم و فناوری بیدگوشچ لهستان است. در این مقاله خواص مکانیکی و فرآوری دانه‌های برنج به ویژه خواص استحکامی مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج بررسی این خواص، دانستن مقدار انرژی مورد نیاز برای آسیاب کردن برنج است.

علیرضا صبا و پویا رضوانی با همکاری یکدیگر ضمن ترجمه این مقاله، موارد را برای دانشجویان درس خواص مهندسی مواد بیولوژیکی ارائه دادند. این درس با تدریس دکتر علی رجبی پور، استاد تمام گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و دکتر امین نصیری، دانش‌آموخته این گروه است.

پویا رضوانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم، گرایش فناوری پس از برداشت و علیرضا صبا دانشجوی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی دانشگاه تهران است.