شماره نخست نشریه خبری تحلیلی بانگ فرهنگ به سردبیری علیرضا صبا منتشر شد.

 

این نشریه خبری تحلیلی در شماره نخست خود، با پرونده «هیاهوی سکوت»، وضعیت ناشی از شیوع بیماری کرونا بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران را مورد بررسی قرار داده است. در این شماره ضمن ارائه گزارش کامل فعالیت‌های انجام شده حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در دوران کرونا تا مهر ۱۳۹۹، نظرات فعالان دانشجویی، کارشناسان و مدیران دانشگاه در زمینه فعالیت فرهنگی و اجتماعی در دوران کرونا منتشر شده است.

این نشریه به صاحب امتیازی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و مدیرمسئولی دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران است. علیرضا صبا و بهراد رضوی آل هاشم اعضای شورای سردبیری این نشریه هستند که شماره نخست آن به سردبیری علیرضا صبا تهییه شده است. صفحه‌آرایی و گرافیک این نشریه با مجید مظفری بود.

برای دریافت شماره نخست نشریه بانگ فرهنگ از اینجا (نسخه با کیفیت ۱۵ مگابایت و نسخه کم حجم ۵ مگابایتاقدام کنید.