دور دوم انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران،‌ دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران با اشاره به این که ۴۷ کانون در دور دوم انتخابات شرکت می‌کنند؛ این انتخابات را برای کانون‌هایی دانست که در دور اول به حدنصاب نرسیدند و یا اصلا در دور اول شرکت نکردند.

صبا تأکید کرد این آخرین دور انتخابات کانون‌ها برای سال جاری است و تا سال دیگر، هیچ انتخاباتی برای تعیین اعضای شورای مرکزی کانون‌ها برگزار نمی‌شود. همچنین این بار تمام مراحل اعلام نامزدی، عضویت و رأی گیری در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان دانشگاه تهران انجام می‌شود.

پیش تر و در ۲۸ مهر ۱۳۹۹ دور اول انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد و ۳۲ کانون از ۴۲ کانونی که در این انتخابات شرکت کردند به حدنصاب لازم رسیدند.