علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران از برگزاری انتخابات کانون‌ها در سال تحصیلی جدید خبر داد.

 

انتخابات اعضای شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ و به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا، به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

این انتحابات در سامانة جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به نشانی cultrural.ut.ac.ir برگزار می‌شود. اعضای علاقه‌مند کانون‌ها می‌توانند از ۸ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۹ با تکمیل فرم اعلام کاندیداتوری و تحویل آن به معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس‌ها و واحد‌های دانشگاه تهران، نامزد عضویت در شورای مرکزی کانون‌های دانشجویی شوند.