روز جمعه مورخ بیست و سوم آذرماه کانون قرآن و عترت (ع) دانشگاه علم و صنعت میزبان نشست فعالان قرآنی دانشگاهی بود‌.
در این نشست علیرضا صبا ، دبیر کانون قرآن و عترت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، به نمایندگی از فعالان قرآنی دانشگاه تهران حضور یافت.
محوریت اصلی این نشست بررسی وضعیت مسابقات قرآنی بود

در این نشست ابتدا با برگزاری کارگاه ضرورت کار تشکیلاتی از نگاه قرآن ، بحث هایی حول اهمیت و ضرورت کار جمعی و تشکیلاتی شکل گرفت

پس از آن دکتر سعید رحمانی ، عضو شورای عالی قرآن صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، به بیان نقطه نظرات خود راجع به وضعیت قرآنی کشور و مسابقات قرآنی پرداختند .
در جلسات بعدازظهر بحث های خوب و مثمر ثمری حول ضعف های رویکرد ایجاد انس عمومی جامعه با قرآن و به طور خاص با بررسی نقش مسابقات قرآنی در این رویکرد شد.
جمع بندی مباحث با بررسی اهداف واقعی از فعالیت های قرآنی و توجه به اولویت ها و ظرفیت ها برای رسیدن به این اهداف بود.

علیرضا صبا در این نشست علت اصلی ایجاد مسابقات قرآنی را افزایش مشارکت مخاطبان بحث های قرآنی دانست.
وی جامعه هدف مسابقات قرآنی را تمام اقشار جامعه دانست.
دبیر کانون قرآن و عترت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر راه های افزایش مشارکت را نگاه موضوعی به آیات قرآن و فعالیت بر موضوعات قرآنی دانست.

صبا با مطرح کردن آسیب های فعالیت قرآنی ، افراط گری را مهم ترین عامل کاهش مخاطب فعالیت های قرآنی دانست و گفت : اگر ما می خواهیم گفتمان قرآنی را در بین مردم رواج دهیم ، این ماییم که باید به شرط حفظ ارزشهای خودمان، با اقشار جامعه تعامل داشته باشیم.
وی همچنین بر لزوم فعالیت رسانه ای قوی تاکید کرد و در این باره گفت : متاسفانه تا کوچکترین بی اخلاقیی از طرف یک فعال قرآنی دیده شود بسیار سریع در رسانه ها بیگانه منتشر می شود اما اگر فعالیت مثبتی رخ دهد ، رسانه ی لازم برای نشر آن نیست.
دبیر کارگروه تشکیل مجامع تخصصی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره به تصویب طرح تشکیل مجامع تخصصی در جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران و با بررسی مزایای آن ، پیشنهاد تشکیل مجمع تخصصی کانون های قرآن و عترت (ع) دانشجویان دانشگاه های تهران را ارائه نمود.
در حاشیه ی این نشست علیرضا صبا با دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشگاه علم و صنعت دیدار و گفت و گو کرد.
همچنین در این نشست اعضای دبیرخانه گفتمان قرآنی و اعضای کانون های قرآن و عترت (ع) دانشگاه های صنعتی امیرکبیر ، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی ، بوئین زهرا قزوین، علامه طباطبایی ، مذاهب اسلامی ، الزهرا و ... حضور داشتند.


علیرضا صبا در نشست فعالان قرآنی


مشاهد خبر در معاونت فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران