کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه تهران با ثبت نزدیک به ۵۵۰ فعالیت و اثر در هشتمین جشنواره ملی رویش شرکت کردند.

علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران از ثبت ۵۲۰ فعالیت کانون‌های این دانشگاه و ۳۰ اثر در بخش فردی و گروهی هشتمین جشنواره ملی رویش خبر داد.

فراخوان هشتمین جشنواره ملی رویش، ویژه ارائه دستاوردها و توانمندی‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور از آبان ۱۳۹۸ از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.