با انتخاب دبیران کانون های فرهنگی هنری دینی و اجتماعی دانشگاه تهران و طی حکمی از طرف دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، علیرضا محمدی به عنوان دبیرشورای هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران انتخاب شد.

علیرضا صبا به عنوان دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، این انتخاب شایسته را به دبیرشورای هماهنگی کانونهای فرهنگی پردیس و دبیر کانون هلال احمر پردیس تبریک گفت.

متن تبریک صبا:

"جناب آقای علیرضا محمدی عزیز

با سلام

سابقه درخشان شما در پردیس پشتوانه اعتماد ما به شماست.

امیدوارم در پناه حق تعالی و در کنار و همپای تمام دبیران کانونهای فرهنگی دانشگاه تهران پشتیبانی برای کانونهای فرهنگی دانشگاه تهران در باشگاه دانشجویان و تمام پردیس های و دانشکده های دانشگاه تهران باشید.

ضمن تبریک از خدای بزرگ موفقیت روز افزون شما را خواستارم."


علیرضا محمدی در جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه تهران

(عکس از علیرضا مینایی)

(عکس پست: کیمیا دری)