علیرضا صبا

علیرضا صبا ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ؛ عکس از کیمیا دری

علیرضا ضبا

علیرضا صبا ، جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، تالار امام خمینی (ره) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، عکس از خشایار اکبری

علیرضا در کنار علیرضا محمدی ، جشن شب یلدای سال 97 ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، عکس از کیمیا دری

علیرضا صبا در جلسه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

علیرضا صبا در کنار علیرضا محمدی و مهدی رضاییان ، جلسه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران، باغ موزه نگارستان ، اردیبهشت 1398

علیرضا صبا

علیرضا صبا در کنار دکتر محمد علی زارع چاهوکی و مهدی رضاییان ، جلسه دبیر شورای هماهنگی و دبیران کانون ها با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، دفتر مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

علیرضا صبا در نشست فعالان قرآنی

علیرضا صبا در نشست فعالان قرآنی دانشگاهی ، سالن گفتگو دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

جلسه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

علیرضا صبا در کنار دبیران و اعضای شورای مرکزی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران، جلسه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، باغ موزه نگارستان ، اردیبهشت 1398

علیرضا صبا

علیرضا صبا، نمایشگاه مهر دانشگاه تهران در سال 97 در غرفه کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

دیدار دبیران کانون های فرهنگی با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

علیرضا صبا در دیدار جمعی از دبیران و نمایندگان شوراهای هماهنگی کانون های فرهنگی با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 9 اردیبهشت 1398، عکس از روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

علیرضا صبا در صبحانه کاری دبیران شورای هماهنگی دانشگاه های استان تهران

علیرضا صبا در کنار دبیران شورای هماهنگی و نمایندگان کانون های فرهنگی دانشگاه های استان تهران ؛ نخستین صبحانه کاری دبیران شورای هماهنگی کانون های دانشگاه های استان تهران ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، عکس از روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه های استان تهران

علیرضا صبا در کنار دبیران شورای هماهنگی و نمایندگان کانون های فرهنگی دانشگاه های استان تهران ؛ دومین نشست دبیران شورای هماهنگی کانون های دانشگاه های استان تهران ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، عکس از روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

علیرضا صبا

علیرضا صبا ، جلسه هم اندیشی دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، عکس از کیمیا دری

علیرضا صبا

علیرضا صبا ، جلسه هم اندیشی دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، عکس از کیمیا دری

علیرضا صبا

علیرضا صبا در کنار دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی دانشگاه ، جلسه هم اندیشی دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، عکس از کیمیا دری

علیرضا صبا در کنار تیم اجرایی جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، عکس از کیمیا دری

علیرضا صباعلیرضا صبا و احسان محمدی ، جلسه ستاد برگزاری جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، عکس از رامین بابایی

علیرضا صبا در تیم پرچم ، آیین ورودی نودانشجویان 97 دانشگاه تهران ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ، عکس از حسن ملکی

علیرضا صباعلیرضا صبا در حال ضبط اثر

علیرضا صبا در جشنواره فرهنگ پردیس

علیرضا صبا در کنار علیرضا محمدی و دکتر مصطفی اویسی ، جشن فرهنگ ، تالار امام خمینی (ره) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران