علیرضا صبا

تقدیر دکتر علی محمدی، معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان کل کشور از طرف رییس این مجموعه، از علیرضا صبا، آیین اختتامیه بخش دانشگاهی بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، مصلی امام خمینی (ره) تهران، اردیبهشت و خرداد 1398

علیرضا صبا

علیرضا صبا، نمایشگاه مهر دانشگاه تهران در سال 97 در غرفه کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران


علیرضا صبا در کنار دکتر محمدعلی زارع جاهوکیبازدید دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران از غرفه دانشگاه تهران در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، مصلی امام خمینی (ره)، اردیبهشت 1398


علیرضا صبا در کنار تیم اجرایی جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، عکس از کیمیا دری


علیرضا صبا در تیم پرچم ، آیین ورودی نودانشجویان 97 دانشگاه تهران ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ، عکس از حسن ملکی

علیرضا صبا در جشنواره فرهنگ پردیس

علیرضا صبا در کنار علیرضا محمدی و دکتر مصطفی اویسی ، جشن فرهنگ ، تالار امام خمینی (ره) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران