آلبوم تصاویر دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

علیرضا صبا در جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران


آلبوم تصاویر جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران