علیرضا صبا و محمدعلی زارع چاهوکی

در کتار دکتر محمدعلی زارع چاهوکی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۹۸، باشگاه داشجویان دانشگاه تهران

علیرضا در کنار علیرضا محمدی، دبیرشورای هماهنگی کانون‌های دانشجویی دانشگاه تهران، جشن شب یلدای سال 97 ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، عکس از کیمیا دری

علیرضا صبا

علیرضا صبا در کنار دکتر محمد علی زارع چاهوکی و مهدی رضاییان ، جلسه دبیر شورای هماهنگی و دبیران کانون ها با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، دفتر مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران