علیرضا صبا

علیرضا صبا، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، عکس از کیمیا دری

علیرضا صبا

علیرضا صبا، دیدار دانشجویان با دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، تالار امیرکبیر دانشگاه تهران، ۴ اسفند ۱۳۹۷، تصویر از کیمیا دری

علیرضا صبا

علیرضا صبا برگزیده هفتمین جشنواره ملی رویش در بخش طرح و ایده شهریور ۱۳۹۸

علیرضا صبا

علیرضا صبا در حال ضبط اثر