افتخارات فردی:

نامزد گزارش برتر دومین جشنواره رسانه‌ای نبأ، ویژه نشریات دانشجویی سراسر کشور- تیر ۱۳۹۹

نامزد یادداشت برتر دومین جشنواره رسانه‌ای نبأ، ویژه نشریات دانشجویی سراسر کشور- تیر ۱۳۹۹

برگزیده بخش طرح و ایده هفتمین جشنواره ملی رویش ویژه ارائه دستاوردهای و توانمندی های کانون های فرهنگی، اجتماعی، هنری و مذهبی سراسر کشور- شهریور ۱۳۹۸

رتبه سوم ممتازین پیش دانشگاهی دبیرستان شهید دکتر دانش - فروردین ۱۳۹۶

رتبه هشتم مرحله استانی المپیاد فیزیک دانشجویی استان تهران - دی ۱۳۹۴

رتبه سوم سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۳

رتبه دوم سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۲

رتبه برتر در داوری محلی دومین دوره جشنواره مشکات سرای محله زرگنده منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۲

رتبه نخست سیمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی استان تهران - خرداد ۱۳۹۱

رتبه نخست سیمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۰

رتبه نخست بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی استان تهران - خرداد ۱۳۹۰

رتبه نخست بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳تهران - دی ۱۳۸۹

رتبه سوم مسابقات شنای پسران مجموعه ورزشی شهید رجایی منطقه ۸ تهران - شهریور۱۳۸۶

 

افتخارات گروهی:

نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین، رتبه اول بخش نشریات فنی و مهندسی دوزادهمین جشنواره بین المللی حرکت - مرداد ۱۳۹۹

تیم دانشجویی UTTED، رتبه اول بخش مسابقات علمی، دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت - مرداد ۱۳۹۹

کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: مقام شایسته تقدیر در بخش نگاه ویژه، حوزه ترویج اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی در مسابقه کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران - آبان ۱۳۹۸

تیم دانشجویی UTTTED: مقام برگزیده در بخش نگاه ویژه، حوزه محیط زیست و دانشگاه سبز، ترویج اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی در مسابقه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران - آبان ۱۳۹۸

تیم نشریه دانشجویی UTTED: مقام شایسته تقدیر نشریه فرهنگی دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران - آبان ۱۳۹۸