برگزیده بخش طرح و ایده هفتمین جشنواره ملی رویش ویژه ارائه دستاوردهای و توانمندی های کانون های فرهنگی، اجتماعی، هنری و مذهبی سراسر کشور- شهریور ۱۳۹۸

رتبه سوم ممتازین پیش دانشگاهی دبیرستان شهید دکتر دانش - فروردین ۱۳۹۶

رتبه هشتم مرحله استانی المپیاد فیزیک دانشجویی استان تهران - دی ۱۳۹۴

رتبه سوم سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۳

رتبه دوم سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۲

رتبه برتر در داوری محلی دومین دوره جشنواره مشکات سرای محله زرگنده منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۲

رتبه نخست سیمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی استان تهران - خرداد ۱۳۹۱

رتبه نخست سیمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۰

رتبه نخست بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی استان تهران - خرداد ۱۳۹۰

رتبه نخست بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳تهران - دی ۱۳۸۹
رتبه سوم مسابقات شنای پسران مجموعه ورزشی شهید رجایی منطقه 8 تهران - شهریور ۱۳۸۶