برنامه سازی هنر و رسانه (سطح ۱: مبانی برنامه سازی تلوزیونی)، سعید آتشین، دانشگاه صدا و سیما، تابستان ۱۳۹۸
خبرنگاری مقدماتی، حمیدرضا بوالی، خبرگزاری مهر، تابستان ۱۳۹۸
قالب‌های نوشتاری، امیر هوشنگ قلندری، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، بهار ۱۳۹۸
روزنامه‌نگاری و خبرنویسی، مهدی جلیلی، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، بهار ۱۳۹۸
حقوق نشریات، محمدعلی کامفیروزی، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، بهار ۱۳۹۸
گرافیک و صقحه آرایی، سعید کاکاوند، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، بهار ۱۳۹۸
مهارت‌های زندگی ۱، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، پاییز ۱۳۹۶