عضو هیئت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، دی تا اسفند ۱۳۹۸، ایران، تهران، دانشگاه تهران

مدیر روابط عمومی و امور رسانه‌ای مرحله دانشگاهی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۳۹۹، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

مسئول روابط عمومی دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ۲۶ آذر ۱۳۹۸، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

مدیر روابط عمومی و رسانه دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۹ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

مدیر غرفه دانشگاه تهران در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، معاونت قرآن و عترت (علیهم السلام) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲۱ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۸، ایران، تهران، مصلی بزرگ امام خمینی (رحمت الله علیه)

عضو ستاد اجرایی مسابقه قرآن کریم دانشگاه‌های استان البرز، معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۹۸، ایران، البرز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

عضو کمیته اجرایی سومین دور مسابقات سخنرانی‌های علمی و ترویجی UT-TED، انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

مسئول امور روابط عمومی بازارچه کسب و کار دانشجویی، اداره امورفرهنگی و فوق برنامه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۹۷، ایران، البرز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

عضو کمیته اجرایی دومین دور مسابقات سخنرانی‌های علمی و ترویجی UT-TED، انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، ۱۹و ۲۰اسفند ۱۳۹۷، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

رییس کمیته عملیات و پشتیبانی جشن بیستمین سالگرد تاسیس کانون‌‌های فرهنگی دانشگاه تهران، شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان ذانشگاه تهران، مهر تا آذر ۱۳۹۷، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران