سمت‌های رسمی اجرایی مشغول
دبیر کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 20 آبان 1397 تا کنون، ایران، البرز
مدیر مسئول نشریه دانشجویی برگ سبز، 15 بهمن 1397 تا کنون، ایران، تهران

سوابق سمت‌های رسمی اجرایی
عضو شورای مرکزی کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اردیبهشت تا شهریور 1397، ایران، البرز
عضو، مسئول کمیته فرهنگی و هنری و سخنگوی شورای دانش آموزی مدرسه راهنمایی فتح شاهد، آبان 1391 تا خرداد 1392

سمت‌های اجرایی غیر رسمی مشغول
عضو هیئت تحریریه‌ و مدیر سامانه‌ی نشریه دانشجویی آرامین، 20 اسفند 1397 تا کنون، ایران، تهران
مسئول امور روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران، 30 آذر 1397 تا کنون، ایران، تهران
مسئول امور روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مرداد 1397 تا کنون، ایران، البرز
عضو فعال کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مهر 1396 تا کنون، ایران، البرز

سوابق سمت‌های اجرایی غیررسمی
مسئول تبلیغات مناسب های تاریخی و فرهنگی دبیرستان شهید دکتر دانش، مهر 94 تا خرداد 1396، ایران، تهران
مسئول نمازخانه دبیرستان شهید دکتر دانش، مهر 93 تا خرداد 1394، ایران، تهران