سمت‌های مشغول
دبیر کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۲۰ آبان ۱۳۹۷ تا کنون، ایران، البرز
مدیر مسئول نشریه دانشجویی برگ سبز، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ تا کنون، ایران، تهران
عضو هیئت تحریربه، دبیر تخصصی خبر و مدیر سامانه نشریه دانشجویی علمی تخصصی صنعت سبز، ۱ مرداد ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران
عضو هیئت تحریریه‌ و مدیر سامانه‌ی نشریه دانشجویی آرامین، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ تا کنون، ایران، تهران
مسئول امور روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران، ۳۰ آذر ۱۳۹۷ تا کنون، ایران، تهران
مسئول امور روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مرداد ۱۳۹۷ تا کنون، ایران، البرز
عضو فعال کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مهر ۱۳۹۶ تا کنون، ایران، البرز
 
سوابق سمت‌های با حکم و یا گواهی رسمی اجرایی
عضو شورای مرکزی کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اردیبهشت تا شهریور ۱۳۹۷، ایران، البرز
عضو، مسئول کمیته فرهنگی و هنری و سخنگوی شورای دانش آموزی مدرسه راهنمایی فتح شاهد، آبان ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
 
سوابق سمت‌های اجرایی بدون حکم یا گواهی رسمی
مسئول تبلیغات مناسب های تاریخی و فرهنگی دبیرستان شهید دکتر دانش، مهر ۹۴ تا خرداد ۱۳۹۶، ایران، تهران
مسئول نمازخانه دبیرستان شهید دکتر دانش، مهر ۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴، ایران، تهران