سمت‌های مشغول
دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، ۲۰ آذر ۱۳۹۸، ایران، تهران
عضو شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه بدون دخانیات،  ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ایران، تهران، دانشگاه تهران
دبیر کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ایران، البرز
عضو هیئت تحریربه نشریه دانشجویی برگ سبز، ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، ایران، تهران
عضو هیئت تحریربه نشریه دانشجویی علمی تخصصی صنعت سبز نوین، ۱ مرداد ۱۳۹۸، ایران، تهران
عضو هیئت تحریریه‌ نشریه دانشجویی آرامین، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ایران، تهران
عضو هیئت تحریریه‌ نشریه دانشجویی علمی ترویجی UT-TED ا ، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ایران، تهران
 
سوابق سمت‌ها
مدیر مسئول نشریه دانشجویی برگ سبز، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ایران، تهران
عضو، مسئول کمیته فرهنگی و هنری و سخنگوی شورای دانش آموزی مدرسه راهنمایی فتح شاهد، آبان ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲