سمت‌های مشغول

دبیر کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱ آبان ۱۳۹۹ تا کنون، ایران، تهران

صاحب امتیاز نشریه دانشگاهی فرجام، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ تا کنون، ایران، تهران

سردبیر نشریه خبری تحلیلی بانگ فرهنگ، مهر ۱۳۹۹ تا کنون، ایران، تهران

مدیر روابط عمومی و امور رسانه‌ای همایش‌ها و جشنواره‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی سال ۱۳۹۹ اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ۳۱ تیر ۱۳۹۹ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ِ، ایران، تهران

دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، ۲۰ آذر ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران

مدیرمسئول نشریه دانشگاهی هشتگ، ۱۷ دی ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران

 

سوابق سمت‌ها

عضو شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه بدون دخانیات،  ۲۰ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۹، ایران، تهران، دانشگاه تهران

عضو کارگروه اطلاع رسانی و رسانه طرح دانشگاه بدون دخانیات، ۱۸ دی ۱۳۹۸ تا ۱۸ دی ۱۳۹۹، ایران، تهران، دانشگاه تهران

عضو کارگروه فرهنگی و اجتماعی طرح دانشگاه بدون دخانیات، ۱۸ دی ۱۳۹۸ تا ۱۸ دی ۱۳۹۹، ایران، تهران، دانشگاه تهران

دبیر کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۲۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ، ایران، البرز

مدیر مسئول نشریه دانشجویی برگ سبز، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ایران، تهران

عضو، مسئول کمیته فرهنگی و هنری و سخنگوی شورای دانش آموزی مدرسه راهنمایی فتح شاهد، آبان ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲